OM OSS

I samband med kampanjer samarbetar vi alltid med en lokal organisation i landet som heter; Evangelical Churches Fellowship (ECFE). Det är en paraplyorganisation där alla samfund är engagerade. Det ger oss en helt ekumenisk grund att stå på och på så sätt möjlighet att nå ut i en hel stad eller region.

Joshua Campaign har kontor i Kalifornien USA, Etiopien och Sverige och samarbeten runt om i världen.
Miljontals människor har sedan starten 1997 fått möjlighet att höra evangelium för första gången i sitt liv, mestadels i Etiopien. De flesta har med glädje tagit emot och gett sina liv till Gud. Mer än 3,8 miljoner människor har tagit emot en bok om frälsningen.

Den evangeliska kristenheten har växt i Etiopien, från ca 2 % vid kommunismens fall omkring 1992 till att idag utgöra ca 20 % av Etiopiens befolkning. Joshua Campaign har varit en del tillsammans med övriga Kristi kropp i att sprida evangelium över hela landet.

Joshua Campaign är en organisation som samarbetar med kyrkor, samfund, tjänstegåvor och rörelser i kristenheten över hela världen.

Uppdraget är att ta evangelium till de mest avlägsna platserna på vår jord och visionen är: ”En chans för varje människa!”

OM

ABBI & PER AKVIST

Abbi och Per Åkvist ansvarar sedan 2007 för Joshua Campaign Ethiopia och även kontoret i Sverige, Joshua Campaign Sweden.

Efter fjorton års engagemang med församlingsplantering i forna Sovjet, kom de till Etiopien år 2005, även då involverade i församlingsbyggande.

De startade som helt nygifta att tjäna i en trosförsamling i Borås och var samtidigt engagerade i missionen i forna Sovjet. Som församlingsbyggande pionjärer kom de först till Sibirien, där de arbetade över hela kontinenten och sedan i Baku, Azerbaijan. Sedan har de tjänat Gud i många länder och på många platser, mestadels i tidigare kommunistländer. De kan se tillbaka på mycket god frukt av sitt arbete genom åren.

Efter de första två åren i Etiopien kom de till Joshua Campaign och förde då med sig visionen ”Nå de onådda” och “Hjälp de hjälplösa”
Per kommer från Borås och har en bakgrund som MC-knutte, men mötte Gud inom trosrörelsen i mitten på 80-talet.

Abbi är född i Etiopien och kom till Sverige i början av 80-talet, då hon var femton år gammal. Hon lämnade bakom sig ett liv och en uppväxt i mycket fattigdom, elände och hårt arbete. Hon blev adopterad av en svensk familj och där fick hon uppleva Guds kärlek och omvårdnad. Det ledde till ett starkt möte med Gud där hon fick vara med om hur Herren helade och befriade henne från hat och bitterhet, som var ett resultat av hennes uppväxt. Istället lade Herren ner en kärlek och längtan i hennes hjärta att ge evangelium och hjälp till fattiga kvinnor och barn i hennes forna hemland.

OM

KARL & JENNIFER HARGESTAM

Karl och Jennifer Hargestam startade Joshua Campaign i Etiopien 1997.
Karl kommer från Storuman och har sina rötter inom pingströrelsen. Han lämnade Sverige i slutet på 80-talet och började sin missionsgärning i Tanzania. En vision och ett uppdrag att nå onådda folk med evangelium ledde Karl till USA och Kalifornien för att ta helikoptercertifikat. Där träffade han Jennifer och tillsammans flyttade de till Etiopien i början på 90-talet. Karl var helikopterpilot för den schweiziska organisationen Heli-Mission, som har som mål att nå fram med evangelium till helt otillgängliga platser. 1997 ledde visionen Karl att starta Joshua Campaign i Etiopien.