“Ge en chans för varje människa”

“Nå de onådda”

Vi tar evangelium ett steg längre genom stora evangeliska kampanjer och strategisk församlingsplantering.

Vår vision är:

Nå de onådda.

Ge en chans för varje människa.

På stora evangeliska kampanjer runt om i landet predikar vi Jesus Kristus som frälsare och Herre, vi proklamerar och demonstrerar kraften i Evangelium genom predikan med åtföljande under och tecken.

Med en strategiskt tänkande tränar och sänder vi ut pastorer till att plantera nya församlingar på de mest onådda platserna på den Etiopiska landsbygden.

Vårt arbete

Kampanjer

Varje år genomför vi flera stora evangeliska kampanjer runt om i landet ofta i partnerskap tillsammans med andra evangelister, pastorer och församlingar. Jesus Kristus är alltid huvudpersonen på våra kampanjer, vi predikar Han som ”ordet som tog sin boning ibland oss” och Hans död, begravning men framför allt att Han har uppstått och lever idag! Vi lyfter upp och predikar Jesus som Herre, predikar evangelium med åtföljande under och tecken och demonstrerar kraften i detta evangelium!
Läs mer här.

Församlingsplantering

Tillsammans med ett kärnteam på sex personer som alla är erfarna församlingsbyggare så driver vi ett församlingsplanterings projekt. Vårt mål är att ha nya fräscha församlingar på platser och där evangelium inte har ett starkt fäste tidigare. Vi sedan 2007 haft en växande och nära relation med pastor Belay Kekeba som är en känd och respekterad församlingsplanterare och pionjär pastor.
Läs mer här.

Sponsorer