FÖRSAMLINGSPLANTERING – skörden måste in i lador

Joshua Campaign har en särskild avdelning med fokus på att hjälpa människor in i en levande församling.

Vårt mål är att alltid ha nya fräscha församlingar att leda människor till, speciellt på platser där evangelium inte har ett starkt fäste sedan tidigare.

Joshua Campaign har i relation med Pastor Belay Kekeba startat ett nytt samfund under året 2015. Pastor Belay är en känd och respekterad församlingsplanterare verksam i de västra delarna av Etiopien. Han tillsammans med Per Åkvist och ett kärnteam på sex personer, som alla är erfarna församlingsbyggare, har sedan 2015 ett nytt samfund och församlingsplanterarprojekt, som nu växer med stor kraft.

Pastor Mohammed Seid Ali är pionjärpastor med ett brinnande hjärta för onådda folk. Han leder nu det dagliga arbetet att plantera församlingar i hela östra Etiopien. Han gör det tillsammans med och under överinseende av Per Åkvist och Joshua Campaign vice direktor Zekarias Kitaba.

KULTURANPASSNING – samma budskap på olika sätt

I Etiopien kan kulturen bland olika folk och folkslag variera, även mellan stad och landsbygd. Vi försöker anpassa arbetssättet i enlighet med den lokala kulturen.

Vi har två olika fokus när vi förmedlar vårt budskap. Det ena är den lilla gemenskapen som vi kallar husförsamling där budskapet förmedlas via relationer. Det andra är öppna, offentliga möten dit vi bjuder in till och i mötet förmedlar vi Guds ord.

Vi utvärderar alltid vad som är mest effektivt.

PIONJÄRPASTOR – vårt ansvar:

 • Vi identifierar människor som har en kallelse, är överlåtna och har en vision för att plantera församlingar.
 • Vi undervisar dem i Guds Ord och tränar dem att predika och att bygga församlingar.
 • Vi prioriterar platser där behoven är störst, dit vi sedan sänder dem.
 • Vi ger regelbunden fortbildning till pionjärpastorn.
 • Vi gör en utvärdering efter två år.
 • Två möjliga scenarier, beroende på situationen:
  • Pionjärtiden är över och pastorn ska nu leva av församlingens tiondegivande.
  • Vi skickar den första pionjärpastorn vidare till en ny pionjärplats och installerar en lokal pastor.

DU KAN VARA MED OCH STARTA EN NY FÖRSAMLING

Med en månadskostnad på 600 kr kan vi skicka en pionjärpastor till en onådd plats.

 • Kan Du investera 600 kr / månad i minst två år?
 • Kan Du investera 200 kr / månad i minst två år?
 • Kan du investera ……. Kr / månad i minst två år?
 • Kan Du investera ………kr som en engångssumma?

Oavsett hur mycket Du kan investera så är du med och sänder en pionjärpastor till en av Etiopiens minst nådda platser och du är med i att etablera en ny levande församling.

Ge idag – märk inbetalningen JC församling

VISION

Plantera pionjärförsamlingar på de minst nådda platserna på den etiopiska landsbygden.

VÅRT MÅL

Tillsammans ska vi plantera många nya pionjärförsamlingar utöver den etiopiska landsbygden.

VÅRT ÅTAGANDE 

 • Under pastor Belay’s ledning söker vi och identifierar människor som har en kallelse, är överlåtna och har en vision för att plantera församlingar.
 • Vi undervisar dem i Guds Ord och tränar dem att predika och att bygga församlingar. Vi prioriterar platser där behoven är störst, dit vi sedan sänder dem.
 • Vi ger dig regelbunden information.
 • Vi gör en utvärdering efter två år.
 • Två möjliga scenarier, beroende på situationen:
  • Pionjärtiden är över och pastorn ska nu leva av församlingens tiondegivande.
  • Vi skickar den första pionjärpastorn vidare till en ny pionjärplats och installerar en lokal pastor.