Kampanjer

Varje år genomför vi flera stora evangeliska kampanjer runt om i landet ofta i partnerskap tillsammans med andra evangelister, pastorer och församlingar. Jesus Kristus är alltid huvudpersonen på våra kampanjer och vi predikar Honom som ”Ordet som tog sin boning ibland oss” och Hans död, begravning men framför allt att Han har uppstått och lever idag! Vi lyfter upp och predikar Jesus som Herre och predikar evangelium med åtföljande under och tecken och demonstrerar kraften i detta evangelium!

Församlingsplantering

Tillsammans med ett kärnteam på sex personer som alla är erfarna församlingsbyggare så driver vi ett projekt för församlingsplantering. Vårt mål är att ha nya fräscha församlingar på platser och där evangelium inte har ett starkt fäste tidigare. Vi sedan 2007 haft en växande och nära relation med pastor Belay Kekeba, som är en känd och respekterad församlingsplanterare och pionjärpastor.

Vår vision

Nå de onådda.
Ge en chans för varje människa.

På stora evangeliska kampanjer runt om i landet predikar vi Jesus Kristus som frälsare och Herre, vi proklamerar och demonstrerar kraften i evangelium genom predikan med åtföljande under och tecken.

Med ett strategiskt tänkande tränar och sänder vi ut pastorer till att plantera nya församlingar på de mest onådda platserna på den etiopiska landsbygden.

Josua 1:11
“… för att komma in i och inta det land som Herren er Gud har gett er till besittning.”

Gör skillnad idag!

Ge en gåvaFå nyhetsbrev

Sponsorer