FÖRSAMLINGSPLANTERING

Tillsammans med ett kärnteam på sex personer, som alla är erfarna församlingsbyggare, så driver vi ett projekt för församlingsplantering. Vårt mål är att ha nya fräscha församlingar på platser där evangelium inte har ett starkt fäste tidigare. Vi sedan 2007 haft en växande och nära relation med pastor Belay Kekeba, som är en känd och respekterad församlingsplanterare och pionjärpastor.

FADDERPASTOR

Med ett åtagande på två år kan du vara med och starta en pionjärförsamling!
2015 gick vi in i ett organiserat församlingsplanterarprojekt, som nu växer med stor kraft och två år senare så har vi redan 88 församlingar som tillsammans samlar 25-30 000 personer en söndagsmorgon. En anledning till framgången är den ekonomiska support vi kanaliserar och som vi kallar FADDERPASTOR.

Ditt åtagande

Du ger 600 kr i månaden under två år!
Med det sänder du en pionjärpastor till en av Etiopiens minst nådda platser och du är med att etablera en ny, levande församling där.

VISION

Plantera pionjärförsamlingar på de minst nådda platserna på den etiopiska landsbygden.

VÅRT MÅL

Tillsammans ska vi plantera många nya pionjärförsamlingar utöver den etiopiska landsbygden.

VÅRT ÅTAGANDE 

  • Under pastor Belay’s ledning söker vi och identifierar människor som har en kallelse, är överlåtna och har en vision för att plantera församlingar.
  • Vi undervisar dem i Guds Ord och tränar dem att predika och att bygga församlingar. Vi prioriterar platser där behoven är störst, dit vi sedan sänder dem.
  • Vi ger dig regelbunden information.
  • Vi gör en utvärdering efter två år.
  • Två möjliga scenarier, beroende på situationen:
    • Pionjärtiden är över och pastorn ska nu leva av församlingens tiondegivande.
    • Vi skickar den första pionjärpastorn vidare till en ny pionjärplats och installerar en lokal pastor.